หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
 
 
 
 
 
สมาชิกสภา
 
นางประชุม เหมือนปั้น
ประธานสภา อบต.บางรักน้อย
นางอุษณีย์ เพ็ชรอู่
รองประธานสภา อบต.บางรักน้อย
นางสาวดวงนภา ปานอ่วม
เลขานุการสภา อบต.บางรักน้อย
 
 
สมาชิกสภา
 


นางประชุม เหมือนปั้น
สมาชิกสภา อบต.บางรักน้อย หมู่ที่ 1


นายชาลี จั่นลา
สมาชิกสภา อบต.บางรักน้อย หมู่ที่ 1


นางอุษณีย์ เพ็ชรอู่
สมาชิกสภา อบต.บางรักน้อย หมู่ที่ 2


นายภิรมย์ คล้ายเมฆ
สมาชิกสภา อบต.บางรักน้อย หมู่ที่ 2


นางสาวดวงนภา ปานอ่วม
สมาชิกสภา อบต.บางรักน้อย หมู่ที่ 3


นายวิทยา ขยันดี
สมาชิกสภา อบต.บางรักน้อย หมู่ที่ 3
 
 
“ เมืองแห่งที่อยู่อาศัย งานบริการก้าวไกล
รักษาสืบไว้ภายใต้สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดี ”
 
วิสัยทัศน์ อบต.บางรักน้อย