หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 

 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันที่ 12  พฤษภาคม  2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย ได้จัดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 2   ประจำปี พ.ศ.2565  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย ชั้น 3

โดยมีนายพงศธร ศรีเดือน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565  เมื่อวันอังคาร ที่ 29 มีนาคม 2565  

ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2565

ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติ ขออนุมัตอดอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2565

ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติ ขอพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

ระเบียบวาระที่ 6 ญัตติ ขอพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

ระเบียบวาระที่ 7 ญัตติ ขอพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

ระเบียบวาระที่ 8 ญัตติ เรื่องเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ประจำปี พ.ศ.2565 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง กันยายน พ.ศ.2564

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ


**มุ่งมั่น พัฒนา ใส่ใจ ให้บริการ**
องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย
โทร.0 - 2193 - 4512 - 3
เว็บไซด์ : www.brn.go.th
เพจเฟสบุ๊ค : องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 พ.ค. 2565 เวลา 11.34 น. โดย ประชาสัมพันธ์01

ผู้เข้าชม 4 ท่าน

 
 
“ เมืองแห่งที่อยู่อาศัย งานบริการก้าวไกล
รักษาสืบไว้ภายใต้สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดี ”
 
วิสัยทัศน์ อบต.บางรักน้อย
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 02-1934512-3 ต่อ 430
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร : 02-193-4512 โทรสาร : 02-1934512-3 ต่อ 106,431
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย
จำนวนผู้เข้าชม 2,699,010 เริ่มนับ 3 ก.ย. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10