หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล บางรักน้อย ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
 
 
 
 
โครงสร้างองค์กร
 
 
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย
 
รองนายก อบต.
 
รองนายก อบต.
 
เลขานุการนายก อบต.
ประธานสภา อบต.บางรักน้อย
 
รองประธานสภา อบต.
 
เลขานุการสภา อบต.
 
สมาชิกสภา อบต.
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
1. งานตรวจสอบภายใน
- นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.)
 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
 
กองคลัง
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)
 
กองช่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)
 
1.1 ฝ่ายอำนวยการ
- งานกิจการสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล
- งานอำนวยการ
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานเทศกิจ
1.2 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
- งานแผนงานและงบประมาณ
- งานตรวจติดตามและประเมินผล
- งานประชาสัมพันธ์
1.3 ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานศูนย์รับแจ้งเหตุ
1.4 งานนิติการ
1.5 งานส่งเสริมการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
 
2.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- งานบริหารงานทั่วไป
2.2 งานการเงินและบัญชี
2.3 งานพัสดุและทรัพย์สิน
2.4 งานพัฒนารายได้
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
3.1 ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
- งานแบบแผนและก่อสร้าง
- งานสาธารณูปโภค
3.2 ฝ่ายควบคุมอาคาร
- งานควบคุมอาคาร
- งานผังเมือง
3.3 งานบริหารงานทั่วไป
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
กองสาธารณสุขฯ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับกลาง)
 
กองสวัสดิการสังคม
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
 
4.1 ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค
- งานป้องกันและควบคุมโรค
4.2 ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
- งานส่งเสริมสุขภาพ
- งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
- งานรักษาความสะอาด
4.3 งานบริหารงานทั่วไป
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
5.1 ฝ่ายพัฒนาชุมชน
  งานพัฒนาชุมชน
  งานสังคมสงเคราะห์
- งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
5.2 งานบริหารงานทั่วไปี
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
การกรอกแบบสำรวจ
ความพึงพอใจ
ประมวลผลสำรวจ
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
คำแนะนำการชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
“ เมืองแห่งที่อยู่อาศัย งานบริการก้าวไกล
รักษาสืบไว้ภายใต้สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดี ”
 
วิสัยทัศน์ อบต.บางรักน้อย
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 02-1934512-3 ต่อ 430
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร : 02-193-4512 โทรสาร : 02-1934512-3 ต่อ 106,431
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย
จำนวนผู้เข้าชม 2,831,723 เริ่มนับ 3 ก.ย. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10