หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
 
 
 
 
 
โครงสร้างองค์กร
 
 
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย
 
รองนายก อบต.
 
รองนายก อบต.
 
เลขานุการนายก อบต.
ประธานสภา อบต.บางรักน้อย
 
รองประธานสภา อบต.
 
เลขานุการสภา อบต.
 
สมาชิกสภา อบต.
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัด อบต.
(นักบริหารงาน ระดับกลาง)
 
รองปลัด อบต.
(นักบริหารงาน ระดับกลาง)
 
สำนักงานปลัด
(นักบริหารงาน ระดับกลาง)
 
กองคลัง
(นักบริหารงาน ระดับกลาง)
(นักบริหารงานคลัง ระดับกลาง)
 
กองช่าง
(ผู้อำนวยการกองช่าง)
(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)
 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานบริหารงานบุคคล
- งานกฎหมายและคดี
- งานบริหารการศึกษา
- งานส่งเสริมการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ฝ่ายนโยบายและแผน
- งานนโยบายและพัฒนา
 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานการเงินและบัญชี
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
   
   
   
   
   
   
 
ฝ่ายก่อสร้าง ระดับต้น
- งานก่อสร้าง
- งานผังเมือง
ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร
ระดับต้น
- งานประสานสาธารณูปโภค
   
   
   
   
   
 
กองสาธารณสุขฯ
(อำนวยการกองสาธารณสุขฯ)
(นักบริหารงานสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม ระดับกลาง)
 
กองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงาน ระดับต้น)
(ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ
ระดับต้น/กลาง)
 
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
ระดับต้น
- งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
- งานส่งเสริมสุขภาพ
และสาธารณสุข
- งานรักษาความสะอาด
ฝ่ายบริหารทั่วไป ระดับต้น
- งานบริหารทั่วไป
ฝ่ายควบคุม ระดับต้น
- งานควบคุมโรค
   
 
- งานพัฒนาชุมชน
- งานสังคมสงเคราะห์
- งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
การกรอกแบบสำรวจ
ความพึงพอใจ
ประมวลผลสำรวจ
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
คำแนะนำการชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
“ เมืองแห่งที่อยู่อาศัย งานบริการก้าวไกล
รักษาสืบไว้ภายใต้สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดี ”
 
วิสัยทัศน์ อบต.บางรักน้อย
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 02-1934512-3 ต่อ 430
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร : 02-193-4512 โทรสาร : 02-1934512-3 ต่อ 106,431
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย
จำนวนผู้เข้าชม 1,760,459 เริ่มนับ 3 ก.ย. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10