หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
 
 
 
 
 
รายงานทางการเงินตามไตรมาส
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 9 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 73  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 10 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 22 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 33  
 
รายงานการแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 21 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 27  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 18 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 33  
 
  (1)     2   
   
 
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการ
และข้อเสนอแนะของประชาชน
สายตรงปลัด
พันจ่าเอกพัฒนา เสมพูล
ปลัด อบต.บางรักน้อย

โทร. 02-1934512-3 ต่อ 207
 
การกรอกแบบสำรวจ
ความพึงพอใจ
ประมวลผลสำรวจ
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ